• Պետք է տաս, որ ստանաս․

«Որովհետեւ սա եմ ասում, թէ խնայելով սերմողը, խնայելով էլ կ’հնձէ. Եւ առատութեամբ սերմողը, առատութեամբ էլ կ’հնձէ»/Բ Կորնթացիս 9․6/։

  • Պետք է հասկանաս՝ կույր ես, որ տեսնես․

«Եւ Յիսուսն ասեց. Ես դատաստանի համար եկայ այս աշխարհքը, որ չ’տեսնողները տեսնեն, եւ տեսնողները կուրանան» /Հովհաննես 9․39/։

  • Պետք է դառնաս պարզ, որ լինես իմաստուն

«Այլ այս աշխարհքի յիմարներին Աստուած ընտրեց՝ որ ամաչեցնէ իմաստուններին. Եւ աշխարհքիս տկարներին Աստուած ընտրեց՝ որ ամաչեցնէ զօրաւորներին» /Ա Կորնթացիս 1․27/։

  • Պետք է վերջինը լինես, որ առաջինը դառնաս

«Եւ շատ առաջիններ յետինք կ’լինին, եւ յետիններ առաջինք» /Մատթեոս 19․30/։

  • Պետք է մեռնես, որ ապրես․

«Որովհետեւ ես օրէնքովն օրէնքին մեռայ, որ ապրեմ Աստուծուն. Ես Քրիստոսի հետ խաչուած եմ։ 20 Եւ կենդանի եմ, ոչ թէ այլ եւս ես, այլ Քրիստոս է կենդանի ինձանում. Եւ ինչ որ հիմա կենդանի եմ մարմնով՝ Աստուծոյ Որդու հաւատքովն եմ կենդանի․ որ ինձ սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց» /Գաղատացիս 2․19-20/։

Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվեցիք CHRISTIANS.am-ին
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.