Հին Ուխտից ամենաշատ մեջբերվող խոսքը Նոր Կտակարանում հետևյալն է․

«Տէրն ասեց իմ Տիրոջը, իմ աջ կողմը նստիր մինչեւ քո թշնամիները քո ոտների կոխելիք դնեմ» /Սաղմոս 109․1/։

Այն մեջբերվում է․

· «Տէրն իմ Տիրոջն ասեց. Իմ աջ կողմը նստիր, մինչեւ քո թշնամիները քո ոտների պատուանդան դնեմ» /Մատթեոս 22․44/։

· «Որովհետեւ ինքը Դաւիթ Սուրբ Հոգովն ասում է, Տէրն իմ Տիրոջն ասեց. Իմ աջ կողմը նստիր, մինչեւ որ քո թշնամիները ոտներիդ պատուանդան դնեմ» /Մարկոս 12․36/։

· «Եւ Դաւիթն ինքը Սաղմոսների գրքումն ասում է. Տէրն իմ Տիրոջն ասեց՝ Իմ աջ կողմը նստիր, Մինչեւ որ քո թշնամիները ոտներիդ պատուանդան դնեմ» /Ղուկաս 20․42-43/։

· «Որովհետեւ ոչ թէ Դաւիթը վեր ելաւ երկինքը. Բայց ինքն ասում է, Տէրն իմ Տիրոջն ասեց. Իմ աջ կողմին նստիր, Մինչեւ քո թշնամիները քո ոտների պատուանդան դնեմ» /Գործք․ առ․ 2․34-35/։

· «Որովհետեւ պէտք է որ նա թագաւորէ, մինչեւ որ բոլոր թշնամիներն իր ոտների տակ դնէ։ Յետին թշնամին՝ որ կ’խափանուի՝ մահն է. Վասնզի ամեն բան հնազանդեցրեց նորա ոտների տակ» /Ա Կորնթ․ 15․25-26/։

· «Եւ հրեշտակներից որի՞ն ասեց երբէք. Իմ աջ կողմը նստիր, մինչեւ որ քո թշնամիները քո ոտների պատուանդան դնեմ» /Եբր․ 1․13/։

Այս համարն օգտագործել է Հիսուսը՝ որպես Իր աստվածային բնության հաստատում, ինչպես նաև Պողոսն ու Պետրոսը։

Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվեցիք CHRISTIANS.am-ին
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.