• «Ոչ մի բանի մասին մի՛ մտահոգվեք, այլ թող ամեն բանում աղոթքով, աղաչանքով և գոհությամբ` ձեր խնդրանքները հայտնի լինեն Աստծուն» (Փիլիպպեցիներին 4.6):
  • «Անդադար աղոթեցե՛ք» (Ա Թեսաղոնիկեցիս 5․17):
  • «Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե աղոթք անելիս ինչ որ խնդրեք, հավատացե՛ք, թե կստանաք ու կտրվի ձեզ» (Մարկոս 11.24):
  • «Բոլոր աղթքներով ու աղաչանքներով միշտ Հոգով աղոթեցեք ու, հենց այս բաներում, բոլոր սրբերի համար կատարյալ հարատևությամբ և աղաչանքներով արթուն հսկեցե՛ք» (Եփեսացիներին 6.18):
  • «Եվ ամեն բան, ինչ որ աղոթքի մեջ խնդրեք հավատալով, դուք պիտի ստանաք» (Մատթեոս 21.22):
  • «Եւ ասեց նորանց. Ի՞նչու էք քնում. վեր կացէք, աղօթք արէք, որ փորձութեան մէջ չ’մտնէք» (Ղուկաս 22․46)։
  • « Արդ դուք այսպէս աղօթք արէք. Մեր Հայր, որ երկնքումն ես. Սուրբ լինի քո անունը» (Մատթեոս 6․9)։
  • «Զգուշացէք, արթուն կացէք եւ աղօթք արէք. Որովհետեւ չ’գիտէք թէ ժամանակը երբ է» (Մարկոս 13․33)։
Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվեցիք CHRISTIANS.am-ին
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.