Երիտասարդները - Որպեսզի իմանան, թե ինչպես ապրել։

Ծերերը - Որպեսզի իմանան, թե ինչպես մահանալ։

Անգետները - իմաստության համար։

Գիտնականները - խոնարհության համար։

Հարուստները - կարեկցանքի համար։

Աղքատները - մխիթարության համար։

Թույլերը - ամրապնդման համար։

Ուժեղները - հեզության համար։

Կոտրվածները - ոգեշնչման համար։

Բոլորը - փրկության համար։


«Իմաստութիւն եւ խրատ գիտենալու համար, հանճարի խօսքերը հասկանալու համար. Իմաստութեան խրատն ընդունելու համար, այսինքն արդարութիւն, իրաւունք եւ ուղղութիւն. Պարզամիտներին խորագիտութիւն տալու համար, երիտասարդին՝ գիտութիւն եւ խորհրդածութիւն. Թող լսէ իմաստունը եւ աւելացնէ ուսումը, եւ բանիմացը վարժութիւն ստանայ, Որ հասկանայ առակ եւ այլաբանութիւն, իմաստունների խօսքերը եւ  խրթնաբանութիւնները» (Առակաց 1․2-6)։

Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվեցիք CHRISTIANS.am-ին
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.