«Օրհնյալ է Տեր Աստված՝ Իսրայելի Աստվածը, որ մենակ նա է հրաշք անող» (Սաղմոս 72.18):

«Հիշում եմ Տիրոջ գործերը, որովհետև հիշում եմ քո հրաշքները հավիտենից։ Դու ես Աստված, որ հրաշք ես անում, Դու ցույց տվիր քո զորությունը ժողովուրդների մեջ» (Սաղմոս 77.11,14):

«Որովհետև դու մեծ ես և հրաշք գործող. դու ես միայն Աստված» (Սաղմոս 86.10):

«Ես հրաշքի պես եղա շատերի համար, բայց դու ես իմ զորավոր ապավենը» (Սաղմոս 71.7):

«Տիրոջը նոր երգ երգեցեք, որ նա հրաշքներ արեց. փրկեց նրան նրա աջ ձեռքը և նրա սուրբ բազուկը» (Սաղմոս 98.1):

«Գոհացեք տերերի Տերիցը, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Որ նա է միայն մեծամեծ հրաշքներ անում, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը» (Սաղմոս 136.3-4):

«Եվ պիտի ուտեք ու ուտեք և կշտանաք, և օրհնաբանեք ձեր Տեր Աստծո անունը, որ ձեզ համար հրաշքներ արեց. և իմ ժողովուրդը պիտի չամաչի հավիտյան» (Հովել 2.26):

«Եվ հիմա, Տեր, տուր քո ծառաներին բոլոր համարձակությունով քո խոսքը խոսել, որ քո ձեռքը մեկնես, որ բժշկություն, և նշաններ և հրաշքներ լինեն, քո սուրբ Որդի Հիսուսի անունովը» (Գործք Առաքելոց 4.29-30):

«Հիշեցեք նրա հրաշքները, որ արեց, նրա նշանները և նրա բերանի իրավունքը» (Ա Մնացորդաց 16.12):

«Պատմեցեք ազգերի մեջ նրա փառքը, ամեն ժողովուրդների մեջ՝ նրա հրաշքները» (Ա Մնացորդաց 16.24):

«Ես կգոհանամ քեզանից, Տեր, իմ բոլոր սրտովը. կպատմեմ քո ամեն հրաշքները» (Սաղմոս 9.1):

«Շատ են քո հրաշքները՝ որ դու արիր, ով Տեր Աստվածս. և քո խորհուրդները մեզ վրա են. ոչ ոք քեզ հավասար չէ. կպատմեի և կխոսեի նրանց, բայց համարից շատ են» (Սաղմոս 40.5):

«Եկող սերունդին պատմում ենք Տիրոջ գովասանքը, և նրա զորությունները ու հրաշքները, որ արեց» (Սաղմոս 78.4):

«Եվ երկինքը կփառավորի քո հրաշքները, Տեր. և սուրբերի ժողովքումը՝ քո ճշմարտությունը» (Սաղմոս 89.5):

«Պատմեցեք հեթանոսների մեջ նրա փառքը, ամեն ազգերի մեջ նրա հրաշքները» (Սաղմոս 96.3):

«Բաց արա իմ աչքերը, որ քո օրենքի հրաշքները տեսնեմ» (Սաղմոս 119.18):

«Նրա նշանները որքա՜ն մեծ են, և նրա հրաշքները որքա՜ն զորավոր են, նրա թագավորությունը հավիտենական թագավորություն է, և նրա իշխանությունը մնում է դարեցդար» (Դանիել 4.3):

Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվեցիք CHRISTIANS.am-ին
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.