Զատկին կամ Սուրբ Հարությանը նախորդող օրերը կոչվում են Ավագ, քանի որ դրանք մեր Տիրոջ երկրային ծառայության վերջին օրերն էին նախքան հարությունը։

Այսօր ավագ երկուշաբթի է։ Այսօր ուղղադավան եկեղեցիներում հիշատակվում է Անպտուղ թզենու պատմությունը: Ըստ Աստվածաշնչի, Քրիստոս, քաղց զգալով, մոտենում է մի թզենու, բայց դրա վրա տերեւներից բացի ոչինչ չի գտնում: Եվ անիծում է թզենուն. «Այսուհետեւ քեզնից հավիտյան պտուղ թող չլինի»։ Եվ նույն պահին թզենին չորանում է։

Պտուղը խորհրդանշում է մարդկանց գործերը: Անպտուղ են համարվում նրանք, ովքեր միայն արտաքնապես են բարեպաշտ եւ չունեն իսկական հավատք եւ բարի գործեր:

Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված մեզ չի փրկել բարի գործերի պատճառով, այլ բարի գործերի համար։ Եվ ծառն էլ ճանաչվում է իր պտուղներով։ Այս առումով կա երեք մոտեցում.

  • մենք կա՛մ չար պտուղ ենք բերում,
  • կա՛մ բարի պտուղ ենք բերում,
  • կա՛մ ընդհանրապես պտուղ չենք բերում։

Ավետարանում նկարագրված թզենին ընդհանրապես պտուղ չէր բերել, և դա նույնպես չարիք էր։ Նա խորհրդանշում է հոգևոր այն անձնավորությանը, որին Տերը փրկել է, հաստատել է, ոռոգել է, բայց նա պտուղ չի բերել Աստծո արքայության համար։ Նման անձի վախճանն ողբերգական է լինում։

Մեր մեծագույն պտուղը մեր ապաշխարությունն է։ Ավետարանն ասում է. «Ապաշխարության արժանի պտուղ բերեք»։

Գաղատացիներին թղթում Պողոս առաքյալը թվարկում է Հուգու այն պտուղները, որոնք հաճելի են Աստծուն։ Եկե՛ք քննենք մեր կյանքը և տեսնենք, թե արդյոք ունենք այն ցանկալի պտուղը, որը Հիսուսը փնտրում է մեր կյանքում։

Ավագ երկուշաբթին հրաշալի առիթ է զբաղվելու ինքնաքննությամբ, վերանայելու մեր կյանքը և ապաշխարելումեղսալի պտուղներից, դարձի գալ դեպի Աստված և ապաշխարության արժանի պտուղներ բերել Նրան։

Վազգեն Զոհրաբյան

Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվեցիք CHRISTIANS.am-ին
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.