• Տիրոջ ուսերի վրա- «Եւ երբոր գտնէ, ուրախանալով իր ուսերի վերայ կ’դնէ նորան» (Ղուկաս 15.5):
  • Նրա ափերի մեջ- «Ահա ես իմ ձեռքի մէջ եմ նկարագրել քեզ, քո պարիսպները իմ դիմացն են միշտ» (Եսայի 49.16):
  • Բարձրյալի ծածկոցի տակ- «Բարձրեալի ծածկոցի տակ բնակողը Ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում» (Սաղմոս 91.1):
  • Հիսուսի ոտքերի մոտ- «... Եւ սա Յիսուսի ոտների մօտ նստեց, եւ լսում էր նորա խօսքերը» (Ղուկաս 10.39):
Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվեցիք CHRISTIANS.am-ին
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.