• Մովսեսը 40 օր պահեց Իսրայելի մեղքի համար (Բ Օրինաց 9.9, 18, 25-29; 10.10):
 • Դավիթը ծոմ պահեց և սգաց Սավուղի մահը (Բ Թագավորաց 1.12):
 • Դավիթը ծոմ էր պահում և սգում Աբեների մահը (Բ Թագավորաց 3.35):
 • Դավիթը ծոմ պահեց և սգաց երեխայի մահը ( Բ Թագավորաց 12.16):
 • Եղիան ծոմ պահեց 40 օր, երբ փախավ Հեզաբելից  (Գ Թագավորաց 19.7-18).
 • Աքաաբը ծոմ պահեց եւ իրեն խոնարհեցրեց Աստծո առաջ (Գ Թագավորաց     21.27-29):
 • Դարեհը ծոմ պահեց Դանիելի համար (Դանիել 6. 18-24):
 • Դանիելը ծոմ է պահում Հուդայի մեղքի համար, երբ կարդում էր Երեմիայի մարգարեությունը (Դանիել 9.1-19-ը):
 • Դանիելը ծոմ պահեց Աստծու խորհրդավոր տեսիլքի մասին (Դանիել 10.3-13):
 • Եսթերը ծոմ պահեց իր ժողովրդի համար (Եսթեր 4.13-16):
 • Եզրասը ծոմ պահեց եւ լաց եղավ վերադարձվող մնացորդի մեղքերի համար (Եզրաս 10.6-17):
 • Նեեմիան ծոմ պահեց եւ սգաց Երուսաղեմի կոտրված պատերի վրա (Նեեմիա 1.4-2. 10):
 • Նինվեի ժողովուրդը ծոմ պահեց Հովնանի պատգամը լսելուց հետո (Հովնան 3):
 • Աննան ծոմերով ու աղոթքներով ծառայում էր Աստծուն (Ղուկաս 2.37):
 • Հիսուսը ծոմ պահեց 40 օր Իր ծառայության սկզբում (Մատթեոս  4.1-11):
 • Հովհաննես Մկրտչի աշակերտները ծոմ պահեցին (Մատթեոս 9.14-15)
 • Անտիոքի երեցները ծոմ էին պահում (Գործք. Առ.     13.1-5):
 • Կոռնելիոսը ծոմ պահեց (Գործք. Առ 10.30):
 • Պողոսը ծոմ պահեց Դամասկոսի ճանապարհի հանդիպումից երեք օր հետո (Գործք. Առ. 9.9):
 • Պողոսը 14 օր պահեց ծովում, երբ ծովում էր նավը (Գործք. Առ.  27.33-34):
Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվեցիք CHRISTIANS.am-ին
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.