SMBS սլավոնական միսիոներական աստվածաշնչյան դպրոցի /Տանզանիայի թիմը/ և միսիոներների ֆինանսական օգնության շնորհիվ հուլիսին Տանզանիայի Մասաի գյուղում կառուցվել և հանդիսավոր բացվել է եկեղեցաշենքը։

Եկեղեցու վրա տեղադրվել է ցուցատախտակ, որի վրա գրված է աստվածաշնչյան հետևյալ համարը․

«Որովհետեւ ոչ ով ուրիշ հիմք չէ կարող դնել՝ քան թէ որ դրուած է,որ է Յիսուս Քրիստոսը» /Ա Կորնթացիս 3․11/։

Բացման արարողության ժամանակ հանդիսավոր կտրել են կարմիր ժապավենը, կոնֆետներ են նետել, պարել, ապա եկեղեցաշենքում Աստվածաշնչյան խոսք է քարոզվել։

Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվեցիք CHRISTIANS.am-ին
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.