1. Աստվածաշունչ բառը ծագել է հին հունարեն «բիբլոս» բառից, որը թարգմանաբար նշանակում է գրքեր կամ մագաղաթներ: Այդ բառն եկել է Հունաստանի հինավուրց Բիբլոս քաղաքի անվանումից, որը հին աշխարհում համարվում էր «թղթի պաշտոնական մատակարար»: Այն արտահանում էր պապիրուս, որը օգտագործվում էր գրելու համար:

2. Հին կտակարանը գրվել է մոտ 1000 տարիների ընթացքում, մինչդեռ՝ Նոր կտակարանը գրվել է 50-75 տարիների ընթացքում:

3. Աստվածաշնչում ինչ-որ բան ասող կանայք 93 են, որոնցից միայն 49-ի անունն է նշված: Կանայք խոսում են 14.000-ից փոքր-ինչ ավել բառ, որը կազմում է ամբողջ Աստվածաշնչի 1,1%-ը:

4. Աստվածաշնչի ամենաերկար գլուխը 119-րդ Սաղմոսն է, իսկ ամենակարճը 117-րդ Սաղմոսը, որը բաղկացաց է 2 համարից:

5. Աստվածաշունչն իր բնագրում պարունակում է մոտ 611.000 բառ, այն, իհարկե, չի համընկնի ձեր Աստվածաշնչի բառերի քանակի հետ, քանզի թարգմանությունից կախված՝ փոխվում է բառերի քանակը:

6. Աստվածաշնչի ամենաերկար գիրքը Երեմիան է, իսկ ամենակարճը՝ Հովհաննեսի 3-րդ թուղթը:

7. Աստվածաշնչում առնվազն 185 երգ կա, որոնցից 150-ը Սաղմոսներն են: 185-ը նվազագույնն է, երբ գրքերի հատվածներում հստակ նշված են՝ երգ, սաղմոս, վանկարկում, օրհներգում: Եվ Հին կտակարանում, և՛ Նոր կտակարանում մարդիկ երգում էին երգեր Աստծուն կամ օրհներգում՝ Նրան նվիրված հավաքներում:

8. «Երորդություն» բառն Աստվածաշնչյան ոչ մի հատվածում գրված չէ: Շատ համարներում կարելի է տեսնել Նրանց միասնությունը` Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, բայց տվյալ բառին չեք հանդիպի ոչ մի հատվածում:

9. Աստվածաշունչը գրվել է 3 աշխարհամասերում, ամենաշատ հատվածները գրվել են ներկայիս Իսրայելում` Ասիա, Երեմիայի որոշ հատվածներ գրվել են Եգիպտոսում` Աֆրիկա, իսկ Նոր կտակարանը գրվել է եվրոպական երկրներում:

10. Աստվածաշնչում նշված է 21 երազ, որոնց մեծ մասը տեսել են Հովսեփ անունով երկու տարբեր տղամարդիկ: Երազներից որոշները հատուկ կոչ էին իրենց մեջ պարունակում և մեկնաբանվում էին, որպեսզի հասկանալի լիներ տվյալ կոչը կամ հրահանգը երազ տեսնողին, որոշների միջոցով՝ Աստված ինքն էր անձամբ խոսում կամ հրեշտակն էր խոսում:

Ներկայացրեց Հասմիկ Ղազարյանը

Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվեցիք CHRISTIANS.am-ին
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.